ดูเพิ่มเติม
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

นายแพทย์ธีระวัฒน์ สิงห์ราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สาระสุขภาพ

ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน

โควิด-19

วิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19

มะเร็งตับ

สาเหตุการเกิดมะเร็งตับ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

ติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

โรคฉี่หนู

ความรู้เรื่องโรคฉี่หนู

โรคไข้เลือดออก

ความรู้ทั่วไปโรคไข้เลือดออก

สมาธิสั้น

อาการของเด็กสมาธิสั้นมีอะไรบ้าง

อัตตลักษณ์และความเชียวชาญของเรา

เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริการตรวจโรคทั่วไป  ทันตกรรม (ทำฟัน) ออกใบรับรองแพทย์ ตรวจผลแล็ป เอกซเรย์ ฯ

บริการด้านเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ทำแผล ฉีดยา บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการดูแลผู้ป่วยอาการหนัก  ห้องสามัญทั่วไป  ห้องพิเศษ

บริการงานด้านครอบครัว เช่น ฝากครรภ์ ฉีดวัคซีน โรคระบาดในชุมชน อนามัยโรงเรียน ฯ

บริการทำฟัน  ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน  ตกแต่งศัยลกรรมฟัน

ให้บริการสุขภาพกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน  ตรวจสุขภาพ

ระบบ MIS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลชุมชน