ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดลทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’

การเปิดลงทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’ อายุไม่เกิน 6 ขวบ เดือนละ 600 บาทต่อคน ผ่านแอพ เริ่ม 16 กันยายน 2565

 
ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”
 
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บ./คน/เดือน) โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วิธี คือ
 
1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด – ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง
2.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
 
ผู้ปกครอง :
   – เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   – เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
   – สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บ./คน/ปี
   – สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน
 
เด็กแรกเกิด :
   – อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
   – ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด
 
ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” จะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสํานักงานเขต พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง…และอย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินด้วย

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดลทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’

การเปิดลงทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’ อายุไม่เกิน 6 ขวบ เดือนละ 600 บาทต่อคน ผ่านแอพ เริ่ม 16 กันยายน 2565   ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”   สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บ./คน/เดือน) โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วิธี คือ   1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 อัตรา รอบที่ 2

Read More »