ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย) โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
(ภาษาอังกฤษ) Thungsriudom Hospital
ที่อยู่สำหรับติดต่อ :เลขที่ 175 ม.3 บ้ ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์: 045-307033
โทรสาร