รายงานความเสี่ยงเดือนนี้
ความเสี่ยง A-D E-I
รายงานความเสี่ยงปีนี้
ความเสี่ยง A-D E-I
รายงานความเสี่ยงสะสมทั้งหมด
ความเสี่ยง A-D E-I
Organization Safety Goals340
Personnel Safety Goals231
Patient Safety Goals (Common Clinical Risk Incident)223

Risk Matrix
severity
1 2 3 4 5
5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 34 45 4 0 0
รายงานอุบัติการ

Clinical Risk Incident
General Risk Incident

Sentinel Event
อุบัติการณ์ จำนวน

ความเสี่ยงที่พบบ่อย 5 อันดับแรก
อุบัติการณ์ จำนวน
Information Technology & Communication13
Working Conditions12
Structure System9
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE6
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE5
ความเสี่ยงที่สำคัญ (E-I) ในเดือนนี้
อุบัติการณ์ จำนวน
Reduction of Diagnostic Errors1
Preventing Common Complications1
ER Safety1
Social Media and Communication Professionalism1

หน่วยงานที่บันทึกมากที่สุด 5 อันดับ
หน่วยงาน จำนวน
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน22
งานผู้ป่วยนอก12
งานผู้ป่วยใน10
ทันตกรรม10
งานช่าง9
หน่วยงานที่ถูกรายงานมากที่สุด 5 อันดับ
หน่วยงาน จำนวน
งานผู้ป่วยนอก9
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน9
กลุ่มงาน ENV7
งานผู้ป่วยใน7
ห้องบัตร7
สถานที่ที่เกิดความเสี่ยงมากที่สุด 5 อันดับ
จุดเกิดเหตุ จำนวน
ห้องฉุกเฉิน17
ผู้ป่วยนอก12
ห้องทันตกรรม9
ห้องผู้ป่วยใน6
ห้องงานบริการผู้ป่วยใน (Nurse Station)4