๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ธีระวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมและ นายนิรันดร์ บรรประจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดตู้เติมรักปันสุขโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ตามนโยบาย CareD Corner กระทรวงสารารณสุข เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในเดือนแห่งความรัก ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โดยเปิดให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้บุญ โดยสามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภค มาเติมที่ตู้เติมรักปั่นสุข CareD Corner ได้ตลอดเวลา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดลทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’

การเปิดลงทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’ อายุไม่เกิน 6 ขวบ เดือนละ 600 บาทต่อคน ผ่านแอพ เริ่ม 16 กันยายน 2565   ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”   สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บ./คน/เดือน) โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วิธี คือ   1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 อัตรา รอบที่ 2

Read More »