๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางราตรี เสียงเสนาะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดลทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’

การเปิดลงทะเบียน ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’ อายุไม่เกิน 6 ขวบ เดือนละ 600 บาทต่อคน ผ่านแอพ เริ่ม 16 กันยายน 2565   ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”   สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บ./คน/เดือน) โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วิธี คือ   1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 อัตรา รอบที่ 2

Read More »